Od dnia 27.12.2023r zostaną wprowadzone zmiany w zakupie biletów miesięcznych oraz wieloprzejazdowych

Przy składaniu wniosku o zakup biletu miesięcznego na miesiąc STYCZEŃ należy doliczyć jednorazowo 15 zł za wydanie EM-karty. Bilet z EM-kartą można zamówić jak dotychczas do dnia 15.01.2023r z odbiorem u kierowcy.

 Po wykorzystaniu okresu ważności można przedłużyć bilet u kierowcy. Każda zmiana na EM-karcie musi zostać przeprowadzona w biurze firmy. 

  • EM-karta (bilet elektroniczny) ważny jest tylko z paragonem fiskalnym który trzeba zachować do kontroli
  • Bilet elektroniczny można doładować u kierowcy od 25-tego  dnia kończącego się miesiąca maksymalnie do                                           10-tego dnia kolejnego miesiąca
  • Bilet miesięczny sprzedawany jest na okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca
  • Bilet elektroniczny upoważnia do przejazdu jednego pasażera na którego został sprzedany bilet miesięczny

 

Od dnia 01.02.2024r  dotychczasowe bilety wieloprzejazdowe tracą ważność. Chcąc zakupić bilet wieloprzejazdowy trzeba doliczyć jednorazowo 15 zł  za wydanie EM-karty. Bilet wieloprzejazdowy można również zakupić od 27.12.2023r na nowych zasadach i warunkach korzystania z biletu elektronicznego.

 Po wykorzystaniu przejazdów można przedłużyć bilet u kierowcy korzystając z tej samej trasy na którą był wcześniej zakupiony. Każda zmiana na EM-karcie musi zostać przeprowadzona w biurze firmy.

  • EM-karta (bilet elektroniczny) ważny jest tylko z paragonem fiskalnym który trzeba zachować do kontroli
  • Ważność biletu wieloprzejazdowego liczy się 30 dni od daty zakupu
  • Bilet elektroniczny przedłużany jest po wykorzystaniu wszystkich przejazdów lub po upływie ważności

 

ZAGUBIENIE lub ZNISZCZENIE (elektroniczne lub mechaniczne) EM-karty należy niezwłocznie zgłosić do biura firmy pod numer telefonu 607223822 po czym zostanie wystawiony duplikat

  •      Duplikat wiąże się z wydaniem nowej EM-karty której koszt wynosi 15 zł
  •  CENY BILETÓW NIE ULEGAJĄ ZMIANIE